jueves, 20 de junio de 2013

BANC DE LLIBRES

Castelló, juny de 2013.

Estimats pares i mares :
L’AMPA del nostre centre, amb la col·laboració del claustre i l’equip directiu del centre, té previst per a aquest curs dins de les seues activitats per aconseguir l’educació en valors com la responsabilitat, la solidaritat, i la cooperació, un programa d’intercanvi de llibres per als alumnes. En aquest hi poden participar totes les famílies del centre.
A la fi d’aquest curs, els alumnes poden portar els llibres del curs que han utilitzat, sempre que complisquen els requisits següents:
  • Estar en bones condicions d’ús .
  • Cas de ser més d’un volum , tindre el lot sencer.
  • Ser llibres del nostre IES.
Els llibres seran revisats per les persones encarregades, i si estan en condicions, l’alumne obtindrà un val pel mateix nombre de llibres que ha entregat. Si en el moment de l' entrega hi ha llibres disponibles, podrà emportar-se'ls al moment. Cas de no haver-ne suficients, podrà vindre amb el val a principis de setembre .
És a dir, un alumne de 1r d’ESO, podrà fer entrega dels llibres de 1r d’ESO, segons els requisits ja mencionats, i obtindre tants llibres de 2n d’ESO como llibres haja donat, de forma gratuïta.
Animem, a que els alumnes de 2n de Batxillerat, porten de forma voluntària els llibres que ja no necessiten, per tal de poder ajudar els alumnes de 1r de batxiller que cursaran 2n en 2013/14.
També animem que, de forma voluntària, porteu els llibres de lectura que ja no us són útils.
El calendari d’entrega previst és el de matriculació :
  • Dilluns 1 de juliol.
  • Dimarts 2 de juliol.
  • Dimecres 3 de juliol.
  • Dijous 4 de juliol.
  • Dimecres 17 de juliol.
Horari de 10 a 12 hores.
Per a qualsevol dubte podeu preguntar per les professores encarregades, Blanca Delso i Rocio Solà, i els membres de la junta directiva de l’AMPA MªSol Pita i Begoña Sousa.
Us recordem el nou telèfon del centre: 964739270 .
Us agraïm la vostra participació en aquesta campanya que sense dubte ens beneficia a tots.
Una cordial salutació.
La direcció de l’AMPA.